Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

19 Tháng Sáu, 2020 Dương Văn Hào 0

Kế hoạch sử dụng đất huyện Đông Hòa tải file bản đồ tại: Đây Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Xuân tải file bản đồ tại: Đây Kế hoạch sử dụng đất TP.Tuy Hòa tải file bản đồ tại: Đây Kế hoạch sử dụng

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên

29 Tháng Một, 2018 hieptran 0

(Trích nội dung Quyết định 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Phạm vi nghiên cứu Khu kinh tế Nam Phú Yên bao gồm toàn bộ địa giới hành chính các phường Phú Lâm, Phú Thạnh, Phú Đông (phường Phú Lâm cũ) thuộc